143452369659184

Mellunkylä lehti 2/2016

 
 

Teksti: Larri Helminen, Kuva: Jani Laukkanen

Palkittu Maria Baric Company toimii nykyään Mellunmäestä käsin

 

 


TÄNÄ VUONNA 10-VUOTISJUHLAVUOTTAAN
viettävä Maria Baric Company on kan­sainvälistä tunnustusta kerännyt helsin­kiläinen visuaalisen teatterin ammatti­laisryhmä. Ryhmä toimii monipuolises­ti esittävän taiteen kentällä ja yhdistelee esityksissään ja muussa toiminnassaan mm.tuliteatterin, varjoteatterin ja nuk­keteatterin uusia muotoja sekä musiik­kia, tanssia ja uutta sirkusta. Ryhmän kotipaikka on nykyään ME-talolla Mel­lunmäessä, jossa sijaitsee myös Maria Baric Companyn näyttämö-ja työpaja­tilat eli Kulttuurikulma Feeniks. ME-ta­lo toimii uudenlaisena alueen asukkaita ja toimintaa yhdistävänä keskuksena, ja Kulttuurikulma Feeniksissä järjestetään monenlaista taide-ja kulttuuritarjontaa. Yhteinen tavoite talon muiden toimijoi­den kanssa on tarjota alueen eri ikäisille­ asukkaille kohtaamispaikka yhteisöllisen tekemisen ja kokemisen parissa.


Maria Baric Companyn päivittäinen toiminta ja tarjonta levittäytyy Kulttuurikulma Feeniksin lisäksi myös muualle Mellunkylään ja sen lähiseuduille. Ryhmä onkin tämän vuoden aikana näh­ty vierailemassa kiertävillä esityksillä, konserteilla ja taidetyöpajoilla yhdessä Teatterimuseon kanssa alueen monis­sa tapahtumissa, mm. Virkeyttä vau­vaperheille ja Ihana Kivikko perhetapahtumissa, Skidirockissa sekä Ostari­- ja KontuFestareilla. Ryhmän taiteelli­nen johtaja Maria Baric on asunut koko ikänsä Itä-Helsingissä ja viime vuodet hän on asunut Vesalassa. 

Tavoitteenamme on, että täällä asuvilla ihmisillä olisi lähellä kotiaan helposti lähestyttävä ja innostava kult­tuuripaikka, jossa ihmiset voisivat koh­data taiteen äärellä

Maria kertoo. Seuraavaksi ryhmä haluaa päristellä  'viidakkorumpuja' käynnistämästään toiminnasta myös alueen päiväkotien ja koulujen suuntaan, joille Kulttuurikul­ma Feeniks voisi olla kiinnostava ja lapsille mieluinen retkikohde. 

"Voimme järjestää tilauksesta ryhmille esimerkiksi varjoteatteri-, naamioteatteri- tai nukketeatterityöpajoja sekä musiikillisia nukketeatteriesityksiä, konsertteja tai vaikkapa tulisir­kusesityksiä. Olemme järjestäneet myös lukuisia täydennyskoulutuksia päivä­kotien ja koulujen opettajille mm. sii­tä, miten hyödyntää  taidelähtoisiä me­netelmiä helposti ja innostavasti työn arjessa, eri ikäisten lasten kanssa toi­mittaessa ", Maria luettelee erilaisia mahdollisuuksia. 

Lukuisia esiintymisiä ja tunnustuksia niin Suomessa kuin myös ulkomailla

Paikallisen toiminnan lisäksi Maria Ba­ric Company kiertää aktiivisesti esiinty­mässä ja toteuttamassa työpajoja sekä koulutuksia myös muualla, niin pää­kaupunkiseudulla kuin myös muilla paikkakunnilla ympäri Suomea sekä maailmaa. Kansainvälisyys onkin ol­lut tärkeässä asemassa koko Maria Ba­ric Companyn toiminnan ajan ja ryhmä on toimintavuosiensa aikana vieraillut lukuisissa maissa useilla eri mantereilla esiintyen mm. Euroopassa, Väli-Ame­rikassa ja Länsi-Afrikassa. Tunnustustakin on tullut roppakaupalla, mm. vuonna 2010 parhaan teatterisävellyk­sen palkinto Brnossa Tsekin tasavallas­sa, vuonna 2013 Thalia-palkimo vuo­den esityksestä Suomessa, vuonna 2014 'Recognition of Outstanding Design In Puppet Theatre', Arlyn -palkinto Ka­nadassa ja vuonna 2015 'Don Quijote Award' Matanzasissa Kuubassa. 

Arvot ovat keskeisessä roolissa

Marian mukaan arvot ovat keskeisessä roolissa toiminnan suunnittelussa. "Iloa, elämyksiä ja hyvinvointia tai­teen keinoin -siinä kiteytettynä se mitä pyrimme toiminnallamme ihmisille vä­littämään. Nämä arvot ohjaavat kaikkea toimintaamme ja pyrimme suunnittele­maan taide-ja kulttuuritoimintaa myös uusiin toimintaympäristöihin, erityisesti sellaisille yleisöryhmille, joille esim. esi­tyksiin pääseminen olisi muutoin haas­tavaa tai mahdotonta, kuten mm. sai­raaloihin, vanhustenkeskuksiin, ensi-ja turvakoteihin sekä vastaanottokeskusten ja kehitysmaissa esiintyessämme erityisesti myös alueellisten orpokotien lapsille ja nuorille", Maria selvittää ja jatkaa: 

Yhteistyössä taide-ja kulttuuri­alan-, opetus-, varhaiskasvatus-, nuori­so- sekä sosiaali-ja terveysalan sekto­reiden, kaupunkien, kuntien ja muiden yhteistyökumppanien ja -tahojen sekä kansainvälisten toimijoiden kanssa py­rimme edistämään niin taiteellisia, pe­dagogisia, monikulttuurisia kuin myös yleistä hyvinvointia ja humaaneja arvo­ja edistäviä päämääiriä.

Maria Baric Companyn esiintymiset loppuvuodesta Mellunkylässä

"Joulukuussa pidämme ME-talon Kult­tuurikulma Feeniksin avajaisjuhlat, ja juhlistamme samalla Maria Barie Com­panyn 10-vuotistoimintaa juhlavilla synttäriviikoilla, jotka tarjoavat moni­puolista ohjelmaa ja elämyksiä. Tiedo­tamme tarkempia aikatauluja pian mm. ryhmämme facebook-sivujen ja nettisi­vujemme kautta, joten pysykää kuulol­la!", Maria kertoo. 
Sitä ennen ME-talon toiminnas­ta vastaava 09 Helsinki Human Rights -säätiö juhlii kymmenvuotista taival­taan lauantaina 19.11. Mellunmäen ME-talolla klo 14-16. Ohjelmassa on mm. katutanssi-ja DJ-workshop sekä Maria Baric Companyn Herkkuteatte­ri-työpaja, jossa lapset ja aikuiset pää­sevät yhdessä leipomaan piparitaikinas­ta 'maailman makeinta teatteria', eli pi­parista valmistettuja nukketeatterinuk­keja ja lavasteita. Työpaja huipentuu musiikilla maustettuun lyhyeen tari­na-ja esitystuokioon, jonka jälkeen sa­tujen sankarit saa syodä, jos vain raas­kii, sillä Herkkuteatterissa se kaikki on mahdollista! Ryhmä tulee esiintymään myös Mellunkylän  Joulupuisto -tapahtumas­sa sunnuntaina 11.12. 

Teksti: Larri Helminen
Kuva: Jani Laukkanen
Mellunkylä -lehti 2/2016

Mellunm.ki.artikkeli.jpg