143452369659184
 
 

 

MISSIO
Edistää ihmisten hyvinvointia -taiteen keinoin

"Missiomme on pyrkiä mahdollistamaan iloa, elämyksiä ja voimauttavia kokemuksia aikaansaavaa luovaa taide- ja kulttuuritoimintaa uusille yleisöille, niin Suomessa kuin kansainvälisesti."

Photo 6.10.2016 17.06.18.jpg
Haluamme tuoda taide- ja kulttuuritoimintaa myös uusiin toimintaympäristöihin - aivan erityisesti sellaisille yleisöryhmille, joille esim. esityksiin pääseminen olisi muutoin haastavaa tai mahdotonta, kuten mm.sairaaloihin, vanhustenkeskuksiin, ensi- ja turvakoteihin sekä vastaanottokeskusten sekä kehitysmaissa esiintyessämme erityisesti mm. alueellisten orpokotien lapsille ja nuorille.
Maria Baric Company & Tempo orkesteri. Kuva Niklas Nyström.jpg

ARVOT & VISIO

“Toiminnallamme pyrimme lisäämään taiteen esteetöntä saavutettavuutta sekä taiteen äärellä koettavaa osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Yhteistyössä taide- ja kulttuurialan-, opetus-, varhaiskasvatus-, nuoriso- sekä sosiaali- ja terveysalan sektoreiden, kaupunkien, kuntien ja muiden yhteistyökumppanien ja - tahojen sekä kansainvälisten toimijoiden kanssa pyrimme edistämään niin taiteellisia, pedagogisia, monikulttuurisia kuin myös yleistä hyvinvointia ja humaaneja arvoja edistäviä päämääriä.”
Maria Baric Company / Ave Fenix.jpg

 

 

STRATEGIA
 

 

 

 
 
Pyrimme rakentamaan taiteen keinoin siltoja eri toimintasektorien välille varmistamaan mahdollisimman laadukkaan ja korkeatasoisen taide- ja kulttuuriyhteistyön toteutuminen erilaisissa toimintaympäristöissä.